ประกาศชื่อผลงานที่เข้ารอบระดับภูมิภาค จำนวน 100 ผลงาน

ประกาศชื่อผลงานที่เข้ารอบระดับภูมิภาค จำนวน 100 ผลงาน

 

>>> ตรวจสอบรายชื่อแบบละเอียด <<<

ขั้นตอนการรับรางวัล

1. รางวัลนมโรงเรียนคนละ 100 กล่อง

- ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปหาน้องๆ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผล

2. รางวัลบัตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ทางทีมงานจะส่งไปรษณีย์ไปให้ทางโรงเรียนของน้องๆ แต่ละคนภายใน 1 เดือนหลังจากวันประกาศผล

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. หากมีข้อสงสัยติดต่อกองการประกวด School Milk Art Contest 2016

โทร. 081-357-6958

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)